[section bg=”4767″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.26)” bg_pos=”33% 100%” padding=”50px” padding__sm=”0px”]

[row style=”collapse” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”368px” bg=”4767″ bg_color=”#119c99″ bg_overlay=”#119c99″]

[text_box width=”93″ position_x=”50″ position_y=”50″]

VEZO

Địa chỉ : Số 8/116, Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 02439024666 – 0848118999

Email : info@vezo.vn

[follow scale=”149″ facebook=”x” instagram=”x” twitter=”x” linkedin=”x” email=”x”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”500px” bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[text_box text_color=”dark” width=”64″ width__sm=”92″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[gap height=”15px”]

BẠN CẦN HỖ TRỢ LIÊN HỆ ?

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây, Vezo sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể .

[gap height=”5px”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]

Đánh giá bài viết
0(0 votes)