Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.vezo.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật
khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên)… Đây là các thông tin công ty cần thành viên cung cấp
bắt buộc nhằm giúp công ty:
– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
– Giải đáp thắc mắc khách hàng
– Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
– Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
– Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.vezo.vn chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về
đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ
không được lưu giữ.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên
đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời
cho webiste www.vezo.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên
đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Phạm vi sử dụng thông tin:
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
–          Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
–          Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website www.vezo.vn
–          Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả
mạo thành viên;
–          Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
–          Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan
đến giao dịch tại www.vezo.vn
Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin khách hàng
Dữ liệu cá nhân của khách hàng không được cung cấp cho bên thứ 3, chỉ các thành viên và ban quản trị
website www.vezo.vn được quyền tiếp cận thông tin.
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân
thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra

liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm
vào thông tin cá nhân của thành viên.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty TNHH Vezo M
Địa chỉ: Số 8, ngõ 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 3902 4666
Email: info@vezo.vn
Website: www. vezo.vn/ vezo.com.vn
Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng
nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật
trên máy chủ của www.vezo.vn
Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng
cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản
lý www.vezo.vn thực hiện việc này.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của thành viên trên www.vezo.vn được www.vezo.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo
chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.vezo.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành
viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định
khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của
thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành
viên, www.vezo.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và
thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán
chứng từ số hóa trên www.vezo.vn
Ban quản lý  www.vezo.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy
đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ
thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.vezo.vn
không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành
viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không
chính xác
Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm thông
báo đến VEZO M qua email: info@vezo.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty có trách nhiệm
thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày